BNA (alpha)

 • RSS reader
 • Ovaj program (koristi kao input RSS FEED sajtova koji su to omogućili postavljanjem svog xml fajla na server) Vam sve vreme donosi samo potrebne informacije , za unete ključne reči u određenom periodu koji Vi odaberete. Vi unesete podatke ( ključne reči i internet adrese za odgovarajuće xml fajlove ) a ENGINE čita podatke i donosi ono što Vas zanima. Recimo, dok pijete kafu, ENGINE Vam u realnom vremenu donosi tražene informacije. Sami pravite odgovarajući scenario koji može da ostane sačuvan u bazi. Kada se dešava nešto za Vas bitno, kada u realnom vremenu želite da budete u toku ...  UVOD


      

  Jednom prilikom, savladavajući gradivo iz oblasti 3D programiranja u javi, pročitao sam da lenje osobe imaju bolje predispozicije da postanu dobri programeri. Lenja osoba uvek traži kraći put do cilja, a on neretko vodi do automatizacije procesa, upotrebe softvera. U toj potrazi za kraćim putem, softver mora da zadovolji neku potrebu. Aplikacija koju ću predstaviti rezultat je ideje da se izađe u susret turbulentnom okruženju, izazovima koje sa sobom nosi. Može se koristiti individualno a takođe i na nivou preduzeća. Verovatno pravi benefiti dolaze do izražaja u poslovnoj primeni. Dakle recimo da neko prikuplja informacije umesto Vas sve vreme. To radi program, koji nije robot, mada ima neke osobine robota koji posećuju sajtove.  Pogledajte video ...

  Nešto o poslovnoj primeni


          

  Recimo da obavljate određenu delatnost, u uslovima u kojima je vreme kritičan resurs. Hoćete najnovije informacije o mogućnostima plasmana proizvoda, ponašanju potrošača, konkurenciji, dobavljačima, mašinama za proizvodnju, eventualnim šansama na tržištu. U tom slučaju odaberite npr 10 scenarija od kojih će svaki biti vezan za po jednu od ovih oblasti. Odaberite ključne reči, takođe i odgovarajuće internet adrese izvora kojima verujete, sačuvajte to u bazi za buduće pretrage. Pokrenite ENGINE i on će posećivati internet u kontinuitetu a ispred Vas će na panou početi da se smenjuju scenariji (prikazi) npr. na svakih 15 minuta sa vremenom dolaska vesti. Na ekranu će biti najnovije informacije u skraćenom obliku, uz opciju da se vest pogleda i u podrazumevanom pretraživaču.  Detalji ...


  Počnimo.

  Sekcije:
  1)  Ovo je meni. Sve komande koje ćete pronaći u ovoj delu, dostupne su u bar sekciji takođe.
  Item - Upravljajte podacima kako bi ih dalje koristili. Čuvajte scenarije u bazi.
  Scenario - Upravlja scenarijima koji će biti poslati u pretragu. Engine- Dugme za startovanje, zaustavljanje pretrage kao i dugme za izlaz.
  2)   Sadrži iste komande kao i deo 1.
  3)  Ovaj deo ćete koristiti za unos podataka. Input baš i nije pojednostavljen, međutim ovo je prva verzija. Drugi box je za ključne reči (samo jedna u probnoj verziji), treći (text polje) je za adrese (RSS, xml fajlovi na internetu).
  U produkcionom modu ključne reči i adrese ćete unositi odvajajući ih zarezom.
  4)  Ovo je inbox (mesto gde vesti ulaze na formu). Prećićete mišem preko ovog područja kako bi poslali vesti u sekciju 5.
  5)   Ovaj deo ćete koristiti za čitanje novosti ili ćete jednostavno kliknuti mišem na link i otvoriti željenu adresu u Vašem podrazumevanom pretraživaču.
  6)   Služi za prikaz iz oblasti Item i Scenario.
  Ovo je kratko objašnjenje programa BNA.

 • Konvertor ( Ćirilica | Latinica)

  Evo jednog korisnog programa. Konvertujte iz ...


  Više