Android aplikacija | RSS čitač i pretraga u realnom vremenu

google play badge

Uvod

Ova verzija je slična desktop verziji. Drugačiji je GUI, odnosno sam prikaz što je neminovno kada sadržaj prilagođavate uređaju manjih dimenzija. Takođe, tu su i neka unapređenja ali i neke funkcionalnosti koje nisu implementirane a postojale su u desktop verziji.Funkcionalnost


Reći ću nešto o funkcionalnosti aplikacije za one koji nisu čitali opis desktop verzije. Ova aplikacija „obilazi“ unapred sačuvane internet adrese (posećuje njihove RSS FEED xml fajlove). Ove adrese su prethodno sačuvane u bazi od strane korisnika, kao i ključne reči po kojima će se vršiti pretraga u okviru jednog interesovanja. Interesovanja po kojima se vrši pretraga može biti više i sva ona zajedno čine odgovarajući SCENARIO. Dakle to je ono što ulazi u ENGINE i što će biti predmet obrade. Pored toga dostupna je i tabela baze u kojoj se čuvaju interesovanja koja trenutno nisu predmet pretrage i nisu deo SCENARIJA. Ona se čuvaju sa strane jer trenutno nisu aktuelna i mogu se lako „aktivirati“ i uključiti u SCENARIO u bilo kom trenutku.
Dakle aplikacija nije prost sakupljač sadržaja sa interneta već vrši i veoma ozbiljnu pretragu preuzetog materijala. Prema tome ona može da prati sve promene na web adresama koje mi izaberemo po veoma konkretnim rečima (detaljima) koje mi možemo „ u hodu“ da menjamo i to u realnom vremenu (ona preko čitavog dana može to da radi, onoliko često koliko to mi želimo). Na ovaj način mi pravimo neki svoj časopis koji je kombinacija vesti koje mi hoćemo sa onih adresa kojima mi verujemo, koje nas zanimaju. Dakle vest nije ono što je urednik nekog časopisa rekao da jeste već ono što smo mi rekli, jer mi smo taj urednik. Dakle malo drugačiji način obaveštavanja.Osvrt na Google


Google vrši pretragu ali po jednom interesovanju, ovde se radi o većem broju interesovanja. Ne morate više puta da pretražujete za više interesovanja i takođe stalno da se vraćate u određenim vremenskim intervalima da bi videli ono što je u međuvremenu postavljeno. Takođe Google ima svoj algoritam koji između ostalog u vrh liste rezultata pretrage postavlja domene koji su najautoritativniji. To znači da neki sajt koji bi vi pratili po nekoj reči ako ima nešto slabiji „rejting“ neće biti u vrhu rezultata pretrage, što vam otežava pregled. Takođe slabiji rejting znači i da Google crawleri, botovi neće biti toliko revnosni u obilaženju sajta i indeksiranju strana, odnosno neće to raditi toliko često a po neku stranu mogu i da „izostave“, opet zavisno od rejtinga domena. Neki naslov bi mogao da bude daleko od vrha liste pretrage ili da ga u datom trenutku nema jer ga BOT nije posetio. Ovoj aplikaciji mi sami dajemo koliko često želimo da posećuje sajtove koje smo naveli.Mehanizam pretrage (Search engine)Pretraga je unapređena u odnosu na desktop verziju i daleko je od onoga što je postojalo u desktop aplikaciji. Ovo je deo na koji sam naročito ponosan. Radi se o jednom veoma moćnom engine-u. Aplikacija u vrh rezultata pretrage postavlja rezultate sa većim brojem pogodaka. Takođe u okviru rezultata sa istim brojem pogodaka prednost daje onim u kojima su se ključne reči pojavile više puta. Kada nismo sigurni u pogledu padeža, pisaćemo koren reči da bi smo uključili tu reč sa različitim nastavcima (sufiksima) u rezultatima pretrage a takođe će tu reč „videti“ i sa njenim prefiksima u materijalu koji će pretraživati. Pretraga „obraća pažnju“ i na srpsku ćirilicu pa za srpski jezik traži i po ćirilici i po latinici.

Pretraživač


Krenuću od podešavanja. Možete podesiti home page, takođe i da li želite da se pri startovanju aplikacije učitava strana koja je bila otvorena pre restarta odnosno gašenja aplikacije. Pored podešavanja, reći ću nešto o funkcijama menija koje se odnose na pretraživač. U meniju možete birati:

 • Pretraži,
 • Nazad,
 • Napred,
 • Obriši istoriju,
 • Otvori u podrazumevanom pretraživaču telefona (Chrome ili već koji ste postavili za podrazumevani na vašem uređaju),
 • Pošalji adresu na obradu.

Funkcije su manje više jasne. Funkcija -pretraži- je radi bržeg rada omogućena i na tastaturi pritiskom na strelicu. Omogućio sam korisniku da može ako želi link, da otvori u podrazumevanom pretraživaču. Kada je interesovanje prikazano u web pretraživaču aplikacije, u naslovima su linkovi. Pritiskom na link se zahtevana stranica otvara u pretraživaču aplikacije. Nakon što je učitana u baru za adresu se prikazuje i adresa. Tek kada je adresa prikazana, može se birati – Otvori u podrazumevanom pretraživaču-. Ovim se dobija iskustvo pregleda u renomiranom pretraživaču. Mada je vremenom kontrola za prikaz html-a unapređena i iskustvo je prilično dobro, može se pogledati čak i video. Za ovo je naravno potrebno redovno update-ovati kontrolu WEBVIEW. Naravno, ovo ako želite bolje iskustvo u radu sa pretraživačem aplikacije.
-Pošalji adresu na obradu- je funkcija koja je postavljena radi lakše manipulacije URL-ovima . Nije lako nalaziti sve te lokacije na jednom pretraživaču pa ih prebaciti u formu, dodavati itd.
Dakle, jedan od razloga zašto pretraživač aplikacije postoji je i taj da tu komforno korisnik pronađe URL za RSS FEED i kada je spreman da ga unese u bazu, klikom na -Pošalji adresu na obradu- ubacuje URL u tekst polje gde su adrese u okviru Data manager. Tako se redom lako mogu dodavati adrese, a potom se pređe na drugu stranu, dodaju ključne reči i dovrši dodavanje interesovanja.

Scenario


Već sam ga spominjao kao skup interesovanja koji aplikacija tretira, obrađuje. U podešavanjima možete da birate da li hoćete prikaz vremena objave svakog rezultata pretrage, zatim adrese sa koje dolazi kao i ključnih reči po kojima je tretiran. Pisao sam o vremenskim intervalima u kojima aplikacija posećuje web adrese. Moguće je definisati vreme koje će proteći između „poseta“ dva interesovanja kao i vreme za update svih interesovanja. Meni za scenario kao i čitav meni je prilagođen trenutnoj strani aplikacije na kojoj se nalazite. Opcije neće biti iste na Home page-u odnosno na strani Data manager.


Opcije su:

 • Prikaži scenario listu,
 • Preuzmi scenario,
 • Preuzmi interesovanje,
 • Novi članci,
 • Pročitaj naslove scenarija,
 • Izveštaj (scenario),
 • Dodaj interesovanje u scenario,
 • Izmeni,
 • Obriši interesovanje sa scenario liste,
 • Obriši čitav scenario,
 • Pošalji interesovanje u listu za podršku.

-Prikaži scenario listu-, daje pregled interesovanja koje aplikacija tretira.
-Preuzmi scenario-, preuzima sva interesovanja u sklopu aktuelnog scenarija.
-Preuzmi interesovanje-, preuzima poslednje interesovanje tretirano od strane aplikacije.
-Novi članci, komanda kojom dobijamo članke koji su novi u odnosu na prethodnu pretragu. Tu će biti dok se ne obavi naredna pretraga, koja ih više neće "videti" kao nove.
-Pročitaj naslove scenarija, nam omogućava da na odabranom jeziku, aplikacija pročita naslove čitavog scenarija, Redosled možda neće biti isti kao kada biste sami čitali, međutim ova korisna funkcija Vam omogućava da se upoznate sa naslovima bez telefona u ruci, slušajući tekst. Za sada postoji podrška za 4 jezika (birate u podešavanjima).
- Izveštaj- se formira nakon što se završi krug, donesu sva interesovanja. U izveštaju je prikazan broj pogodaka po svakoj adresi (prikazane su i ključne reči povezane sa tom adresom).
- Dodaj interesovanje u scenario- dodaje podatke sa forme sa strane Data manager. Takođe je moguće dodati ga slanjem interesovanja sa liste za podršku.
-Izmeni-, menja podatke u Scenario listi. Obavlja se preko strane Data manager. Omogućen je i prethodni prikaz podataka pre nego se izmene. Ta opcija ne radi bez unetog Id-a.
-Obriši interesovanje sa liste- kao i –Obriši čitav scenario- su jasne komande, naravno potrebno je prethodno otvoriti Data manager.
-Pošalji interesovanje u listu za podršku- je funkcija kojom se interesovanje čuva u bazi ali nije tretirano od strane aplikacije u sklopu Scenarija.

Lista za podršku


Ova lista je deo baze, a njom je moguće manipulisati preko posebnog padajućeg menija. Kada ste na strani Data manager imate opcije: • Dodaj interesovanje u listu za podršku,
 • Izmeni,
 • Obriši interesovanje sa liste za podršku,
 • Obriši sve zapise u listi za podršku,
 • Pošalji interesovanje u scenario.

Funkcije su iste kao i u slučaju scenarija samo primenjene na listu za podršku.Jednostavan čitač


Ovde se misli na prostu funkciju (RSS čitač). Ukoliko Vam se ne dopadne search engine, aplikaciju možete i dalje koristiti kao jednostavan čitač. U podešavanjima, isključite ENGINE, da ne bi trošili snagu procesora kao i bateriju i koristite aplikaciju za čitanje čitavog sadržaja sa strane. Mošete praviti listu linkova sa kojih želite da aplikacija čita, tako će se vesti sa sajtova pojavljivati u redosledu koji ste naveli. Listu možete prikazati, čitati sa nje, prikazati je da biste je menjali, sačuvati i obrisati. Lista se formira, kao i menja upotrebom polja -Addresses- u okviru -Data Manager-.

Notifikacija


Notifikacija se aktivira povodom nove posete interesovanja kao i povodom update-a svih interesovanja. Možete da birate između tona, vibracije i govora.Ostalo


Aplikacija za sada nema opciju automatskog unosa .txt fajla, što je bilo dostupno u desktop verziji.
Pored svega napred napisanog, verovatno sam nešto i zaboravio da istaknem. Za dodatna pojašnjenja obratite se preko kontakt forme web sajta.