Java programiranje | Priprema java desktop aplikacije za distribuciju na Windows operativnim sistemima

distribucija aplikacije

Stara dobra desktop aplikacija. Neko će reći da polako izlaze iz upotrebe, međutim i dalje su značajne gledano iz ugla korisnika. Krenućemo od NetBeans okruženja. Ja svoje aplikacije pravim u ovom okruženju i veoma sam zadovoljan. Postoje naravno i daleko teži načini, da napišete aplikaciju u Notepad-u, pa da je posle recimo pokrećete iz Command Prompt-a, međutim ako je neko stvari učinio lakšim zašto bi ste se Vi mučili.
Dakle, napravili ste aplikaciju u ovom okruženju, zadali komandu Clean and Build Project, čime je napravljen fajl sa ekstenzijom .jar. Neko bi se možda zapitao zašto ići dalje od *.jar fajla, obzirom da on izražava javinu suštinu, da se jednom napisan kod svuda izvršava? Zato što može nastati problem prilikom pokretanja na raznim "sistemima" na kojima su instalirane različite verzije jave, a polazimo od toga da korisnik nije obavezno tehnički potkovan pa da taj problem reši. Zato je dobro razmotriti i varijantu instalera. Sledeći korak je kreiranje *.exe fajla. U ovu svrhu koristim besplatan program -Launch4j- i nadalje ću objasniti par bitnih koraka u ovom programu.


Kartica Basic


U delu -Output file-, odredite lokaciju za konačni proizvod programa Launch4j, naravno uz dodeljivanje imena fajlu sa obaveznom ekstenziom .exe. To je fajl zbog koga uopšte i koristimo Launch4j. Dalje u delu -Jar- pronađite .jar fajl na sistemu računara (napravljen pomoću spomenute komande u NetBeansu). U delu -Icon- pripremite ikonicu .exe fajla za upload. To su važniji detalji na kartici Basic.


kartica osnovna

Kartica JRE

Ovde je bitno da u polju za -Min JRE version- unesete minimalnu verziju sa kojom će raditi program. Preporuka - unesite 1.0.0 .


Kartica Splash

Ovde ćete uneti detalje u vezi splash screen-a, ako želite, ovaj deo nije obavezan. Splash screen, se inače pojavljuje prilikom učitavanja aplikacije. Tako da ako želite da korisniku za to vreme nešto poručite iskoristite ovu opciju.


kartica splash

Nakon ovoga idete na -save configuration- i konačno na -build wrapper-. Time ste napravili *.exe fajl. Sledeće je kreiranje instalera, koji bi trebao korisniku da olakša proces instalacije.


Kreiranje instalera za Windows

Na prvoj formi, na slici, vidi se opcija koju treba da odaberete. Idete na -Next-. Dalje navedite: naziv programa, verziju, proizvođača kao i njegov sajt, tj. ono što želite od toga. Navedite destinaciju baznog foldera aplikacije kao i još neke elemente.


ekran dobrodošli
inno podešavanja čarobnjak
fascikla aplikacije

Pronađite izvršni fajl (*.exe), na fajl sistemu Vašeg računara. Zatim ime foldera za Start meni uz još neke detalje. Dalje pronađite na fajl sistemu računara fajl o licenci, zatim fajl koji će se prikazati pre kao i fajl koji će se prikazati posle instalacije. Dodelite jezike na kojima će biti moguć proces instalacije.


aplikacija fajlovi
aplikacija ikonice
aplikacija dokumentacija
podešavanja - jezici

Odaberite folder u kome će biti izlazni produkt, sa još nekim detaljima. Sledeća forma - ostavite podrazumevanu opciju. Na kraju, naravno ostaje klik na finish.


podešavanja kompajlera
Inno pre procesiranja
ekran kraj

Posle ovog procesa dobićete jedan, instaler koji iako nije napravljen komercijalnim alatom ne zaostaje puno i ostavlja utisak profesionalnosti.