Usluge programiranja | Izrada aplikacija | Java | Android | WEB aplikacije

problem resubmisije podataka

Programiranje u javi (izrada aplikacija)


  • Java, JSP, Servleti, Android
  • C#
  • GD script, Godot engine
  • Javascript
  • HTML
  • HTML5
  • CSS
  • MySql, SQLite, PostgreSQL ...

Izrađujemo aplikacije (desktop, web, android).
Desktop aplikacija za komunikaciju sa web servisom RFZO, uspešno je završena za klijenta (Soulmedical doo).
Ne prihvatamo manje projekte.
Linkovi ka nekim projektima koje smo radili.