Usluge programiranja | Izrada aplikacija | Java | Android | WEB aplikacije

problem resubmisije podataka

Programiranje u javi (izrada aplikacija)


  • Java, JSP, Servleti, Android
  • C#
  • GD script, Godot engine
  • Javascript
  • HTML
  • HTML5
  • CSS
  • MySql, SQLite, PostgreSQL ...

Izrađujemo aplikacije (desktop, web, android).
Desktop aplikacija za komunikaciju sa web servisom RFZO, uspešno je završena za klijenta (pravno lice iz Beograda).
Završena je i 2D igra za Windows i Android. Ne prihvatamo manje projekte.
Linkovi ka nekim projektima koje smo radili:

Android (Multifunkcionalni RSS čitač)
Online konvertor ( ćirilica / latinica)
Android konvertor ( ćirilica / latinica)
2D igra , avantura , platformer

Broj telefona i e-mail za kontakt.