Usluge programiranja | Izrada aplikacija | Java | Android | WEB aplikacije

Programiranje u javi (izrada aplikacija)


  • Android
  • J2EE
  • J2SE
  • JSP
  • Servleti
  • Javascript
  • HTML, HTML5
  • CSS
  • MySql, SQLite, PostgreSQL ...

Izrađujem aplikacije (desktop, web, android). Sa desne strane, dostupni su linkovi ka projektima koje sam radio. Za više informacija obratite se preko kontakt forme sajta ili telefonom (dostupan na sajtu).