Pogodi krug!

Koristite tastere: Esc, taster za broj 1, J, K. Manjim krugovima gađajte veće u istoj boji!
Pogodak iz donjeg ugla vredi dvostruko više. Nakon osvajanja određenog broja poena dobijate bonus!
Krugovi!

















Your browser doesn't support HTML. For example, try with latest Chrome, Firefox or Opera.